building (1)

govinda

गणेशप्रसाद पाण्डेय
तालिम प्रमुख

shreedhar

श्रीधर घिमिरे
सूचना अधिकारी

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र

नेपाल सरकारको राजस्व र आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि वि.सं. २०३७ साल फाल्गुन २९ गते राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

थप जानकारी

प्रमुख कार्यहरु

  • तालिम आवश्यकताको पहिचान
  • तालिम पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण निर्देशिका निर्माण
  • सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र अल्पकालीन तालिम संचालन
  • तालिम मूल्याङ्कन
  • स्रोत व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन
थप जानकारी

सूचना / समाचार

राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको परिचय